Evaluering av BIA

Evaluering|

Bedriftenes konkurranseevne blir styrket med støtte fra Forskningsrådet. Det viser en fersk evaluering av BIA, Forskningsrådets største program for forskning i næringslivet. Programmet gir kunnskapsoverføring mellom bedrifter og forskningsmiljøer, og bidrar til bærekraftig omstilling.

  • Norges Forskningsråd
  • Internasjonal evalueringskomité
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk