Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler

Evaluering|

Undersøkelsen er en oppfølging av de bedrifter som var med i førundersøkelsen i 2001 og bygger på intervju av 807 virksomheter av forskjellig type og fra forskjellige bransjer. I etterundersøkelsen er det lagt vekt på følgende spørsmål: - hvilken betydning SND har for prosjektene - hvilke resultater det er av prosjektene - hvordan bedriftenes resultater påvirkes

  • Innovasjon Norge
  • Einar Lier Madsen, Bjørn Brastad
  • Nordlandsforskning
Spørreskjema