CO2 injection Well Integrity

Evaluering|

Det er behov for å utvikle tilstrekkelige kriterier for å måle styrke og tåleevne til sementering som barriere i injeksjonsbrønner for CO2. Det slår SINTEF Petroleumsforskning fast i rapport om brønnsikkerhet ved CO2-injeksjon, laget på oppdrag for Petroleumstilsynet. I rapporten ”Brønnsikkerhet ved CO2-injeksjon” beskriver SINTEF behov for økt kunnskap om hvilken effekt ulike parametre har på degradering av sementeringen, så som trykk, temperatur og forskjellige tilsetningsstoffer. Arbeidet bygger videre på rapporten om ivaretakelse av brønnintegritet i forbindelse med CO2-injeksjon fra 2007. Denne slo fast at de største risikoene forbundet med CO2-lagring er lekkasje fra aldrende injeksjonsbrønner, brønner med begrenset levetid, forlatte brønner eller lekkasjer som resultat av utilstrekkelig overvåking. Hensikten med rapporten har vært å se nærmere på anvendelsen av – og kvaliteten på – ulike metoder for å måle styrke og tåleevne for sementering av CO2-brønner som barriereelement.

  • Petroleumstilsynet
  • Preben Randhol, Pierre Cerasi
  • SINTEF petroleumsforskning
Intervju
Dokumentstudier