Brukerundersøkelsen 2013

Evaluering|

Brukerundersøkelse gjennomført av TNS Gallup høsten 2013 på oppdrag fra Finanstilsynet. Undersøkelsen er basert på svar fra et utvalg foretak som Finanstilsynet fører tilsyn med, innen bank, forsikring, verdipapirmarkedet, revisjon, regnskapsføring, eiendomsmegling og inkassovirksomhet.

  • Finanstilsynet
  • TNS Gallup
Spørreskjema