Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring

Evaluering|

I denne rapporten presenterer Nova hovedtrekk og resultater fra to studier som har tatt for seg noen spesielt utvalgte aspekter knyttet til den norske bostøtten. NOVA konkluderer med at bostøtten påvirker mottakernes atferd på boligmarkedet. Særlig gjelder dette tilbøyeligheten til å flytte inn i en trang bolig. De peker på viktigheten av boutgiftstakene og dekningsgraden, og at det er behov for ytterligere analyser og vurderinger av virkningen av disse.

  • Husbanken
  • Viggo Nordvik, Jardar Sørvoll
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk