Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler

Evaluering|

Regjeringen har varslet at den ser behov for en helhetlig gjennomgang av avgiftene på drivstoff og kjøretøy. Regjeringen har tidligere satt som et mål om å komme ned på 120 g/km i gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye personbiler innen 2012. Videre har Regjeringen varslet at det skal legges fram en stortingsmelding om klimapolitikken og en tiltaksplan for innfasing av kjøretøy med lave eller ingen utslipp høsten 2011. Som en del av arbeidet med utformingen av klimapolitikken har Vista Analyse på oppdrag fra Finansdepartementet beregnet virkningene på kjøp av nye biler av endringene i bilavgiftene. Virkningsberegningene vurderes i forhold til en referansebane som er utviklet som en del av prosjektet.

  • Finansdepartementet
  • Ingeborg Rasmussen, Tyra Ekhaugen, Steinar Strøm
  • Vista Analyse
Statistikk
Observasjon