Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Beredskapslagring av matkorn

Forhåndsutredning

Beredskapslagring av matkorn Ulike tilnærminger til etablering av beredskapslagring av matkorn

Landbruks- og matdepartementet (LMD) ga i brev datert 10. mars 2022, Landbruksdirektoratet i oppdrag å utrede etablering av beredskapslagring av matkorn. Den norske matsikkerheten vurderes å være god. Norge får normalt tilgang til det landet trenger for å supplere norsk matproduksjon gjennom import fra verdensmarkedet. Hendelser som utfordrer forsyningssikkerheten, kan likevel oppstå. Landbruksdirektoratet har i denne rapporten vurdert ulike tilnærminger til hvordan en ordning for beredskapslagring av matkorn kan utformes og forvaltes.

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Utfører

Landbruksdirektoratet

Forfatter

Mari Vengnes mfl

Språk

norsk (bokmål)