Kartlegging

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser

De digitale læringsressursene, i likhet med andre læringsressurser, benyttes i ulike sammenhenger, av forskjellige lærere og til ulike formål. Dette medfører at en ressurs kan ha god pedagogisk kvalitet i en sammenheng, men ikke nødvendigvis i en annen. Med denne erkjennelsen som utgangspunkt kan det være mer hensiktsmessig å definere og klargjøre hva som bør vurderes fremfor å formulere kvalitetskrav. Mange generelle kvalitetsområder gjelder alle læringsressurser uavhengig av om de er digitale eller ikke. Struktur, kvalitet i språk, bruk av illustrasjoner, type og omfang på oppgaver med mer, er viktig uavhengig av om ressursene tilbys i trykt eller digital form. Det samme gjelder det å ha et bevisst forhold til blant annet kjønnsrollemønstre, diskriminering, objektivitet og representativitet. I dette dokumentet er det så langt råd er, sett bort fra generelle kvalitetskriterier for læringsressurser. Hovedvekt er derved lagt på det spesifikke for digitale læringsressurser.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning