Last ned som PDF

179 sider

2.65 MB

Forsiden av dokumentet Recruiting Immigrant Workers: Norway 2014

Vedlegg

Evaluering

Recruiting Immigrant Workers: Norway 2014

Rapporten ”Recruiting Immigrant Workers NORWAY” er en gjennomgang av Norges arbeidsinnvandringspolitikk. Dette er den fjerde rapporten gjennomført av OECD som en oppfølgning av 2009 High Level Policy Forum for internasjonal migrasjon. Her følger en oppsummering på norsk i tillegg til rapporten i sin helhet.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

OECD

Språk

engelsk

ISBN

9789264226135

Tema

Arbeidsliv