Last ned som PDF

94 sider

4.82 MB

Forsiden av dokumentet Konseptvalgutredning (KVU) E10 Fiskebøl – Å i Lofoten

KVU/KS1/KS2

Konseptvalgutredning (KVU) E10 Fiskebøl – Å i Lofoten

Konseptvalgutredningen (KVU) for E10 Fiskebøl – Å omhandler strategier for transportsystemet i Lofoten fram mot 2060, med hovedfokus på E10. Utredningen er gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen, og gir grunnlag for regjeringens beslutning om valg av strategi for transportsystemet i Lofoten. Utredningen skal danne grunnlag for Regjeringens beslutning om valg av konsept og rammer for videre planlegging. Konseptvalgutredningen skal kvalitetssikres av eksterne konsulenter (KS1). Rapporten skal bygges opp i samsvar med krav fra Finansdepartementet (Rammeavtalen) i seks hoveddeler

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Statens vegvesen, Kystverket og Avinor AS

Forfatter

Nils Petter Rusånes mfl

Språk

norsk