Last ned som PDF

110 sider

5.99 MB

Forsiden av dokumentet Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form?

Evaluering

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Dette er sluttrapporten fra følgeevalueringen av forsøket med gjennomgående dokumentasjon av opplæringen i yrkesfagene i videregående. Forsøket startet høsten 2010 og pågikk ut 2011. NIFU har vært ansvarlig for oppdraget og gjennomført det i samarbeid med Fafo og Høyskolen i Oslo og Akershus. Evalueringen har fulgt forsøket med gjennomgående dokumentasjon av opplæringen i fire ulike programområder i videregående opplæring gjennom hele 2011. Det omfatter Teknikk og industriell produksjon, Helse- og sosialfag, Bygg- og anleggsteknikk og Elektrofag. Fem fylkeskommuner har deltatt i forsøket, Oppland, Buskerud, Telemark, Rogaland og Troms.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788272188275

Tema

utdanning og forskning