Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form?

Evaluering

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Dette er sluttrapporten fra følgeevalueringen av forsøket med gjennomgående dokumentasjon av opplæringen i yrkesfagene i videregående. Forsøket startet høsten 2010 og pågikk ut 2011. NIFU har vært ansvarlig for oppdraget og gjennomført det i samarbeid med Fafo og Høyskolen i Oslo og Akershus. Evalueringen har fulgt forsøket med gjennomgående dokumentasjon av opplæringen i fire ulike programområder i videregående opplæring gjennom hele 2011. Det omfatter Teknikk og industriell produksjon, Helse- og sosialfag, Bygg- og anleggsteknikk og Elektrofag. Fem fylkeskommuner har deltatt i forsøket, Oppland, Buskerud, Telemark, Rogaland og Troms.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Språk

norsk

ISBN

9788272188275

Tema

utdanning og forskning