Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Naturfaglig evaluering av norske verneområder

Evaluering

Naturfaglig evaluering av norske verneområder

Opprettelse av verneområder etter naturvernloven har vært en prioritert oppgave for norsk naturforvaltning siden 1970-tallet. Som resultat av en rekke tematiske verneplaner og individuelle vernevedtak var 14,3% av Norges areal (utenom havområdene og Arktis) formelt vernet ved utgangen av 2008. I denne rapporten har vi gjennomført en naturfaglig evaluering av alle verneområder i Norge, samt områder som var foreslått vernet pr januar 2009 med status som gjorde endelig vernevedtak høyst sannsynlig. Naturminner og andre verneområder uten arealutstrekning er ikke tatt med, heller ikke rent marine verneområder og verneområder i Arktis. Til sammen utgjør dette 2688 områder med et samlet areal på 61 736 km2. Disse verneområdene dekker 17,7% av Norges areal (utenom havarealet).

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Direktoratet for naturforvaltning

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Erik Framstad, Terje Blindheim, Lars Erikstad, Per Gustav Thingstad og Svein-Erik Sloreid

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-426-2110-8