Last ned som PDF

20 sider

0.59 MB

Forsiden av dokumentet Mobilisering av energiforskningen

Statusrapport

Mobilisering av energiforskningen Klimaforliket har gitt kunnskap og næringsmuligheter

Klimaforliket i 2008 la grunnlaget for en målrettet satsing med en faglig-strategisk forankring i Energi21-strategien. Klimaforliket var tydelig på hvordan bevilgningene skulle trappes opp år for år. Det gjorde at forskningsmiljøene og næringslivet kunne planlegge på lang sikt. Stortinget ga en bred ramme der opptrappingen ble gitt over flere år gjennom en rekke departementer og i sin helhet gjennom Forskningsrådet. Dette sikret faglig bredde gjennom mange av Forskningsrådets programmer og gjorde at mange miljøer følte seg velkomne.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Klima og miljø utdanning og forskning