Last ned som PDF

150 sider

10.28 MB

Forsiden av dokumentet Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann - samlerapport 2010

Evaluering

Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann - samlerapport 2010 Atna- og Vikedalsvassdragene

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra overvåkingen av Atna- og Vikedalsvassdragene i programmet for overvåking av biologisk mangfold i ferskvann, fram til 2009. Kvalitetselementene som overvåkes er påvekstalger, bunndyr, krepsdyr og fisk i begge vassdragene og planteplankton i Atnsjøen. I tillegg foregår det vannkjemisk overvåking i Vikedalsvassdraget, og i mer begrenset omfang også i Atnsjøen. I rapporten presenteres også utvalgte data for vanntemperatur og hydrologi. Nedre del av Vikedalselva er kalket, mens Atnavassdraget er ukalket.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Odd Terje Sandlund, Terje Bongard, Pål Brettum, Anders G. Finstad, Arne Fjellheim, Godtfred A. Halvorsen, Gunnar Halvorsen, Trygve Hesthagen, Atle Hindar, Katarzyna Papinska, Randi Saksgård, Ann Kristin Schartau, Susanne Schneider, Liv Bente Skancke, Birger Skjelbred og Bjørn Walseng

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-426-2175-7