Last ned som PDF

86 sider

1.27 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge

Evaluering

Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge

Formålet med vår utredning har vært å evaluere effekten av tiltak satt i verk på bakgrunn av lokale forvaltningsplaner for gås i Norge. Deler av våre resultater var ønsket brukt i sluttrapporten fra gåsemillion-prosjektet, samtidig som en del resultater fra gåsemillionprosjektet inngår i denne utredninga. Vi har derfor samarbeidet med gåsemillion-prosjektet mht spørreundersøkelsen til gårdbrukerne.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utførere

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Lars Henrik Kristiansen, D.K. Mogstad, Paul Shimmings og Arne Follestad

Språk

norsk (bokmål)