Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge

Evaluering

Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge

Formålet med vår utredning har vært å evaluere effekten av tiltak satt i verk på bakgrunn av lokale forvaltningsplaner for gås i Norge. Deler av våre resultater var ønsket brukt i sluttrapporten fra gåsemillion-prosjektet, samtidig som en del resultater fra gåsemillionprosjektet inngår i denne utredninga. Vi har derfor samarbeidet med gåsemillion-prosjektet mht spørreundersøkelsen til gårdbrukerne.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Direktoratet for naturforvaltning

Utførere

Planteforsk og Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Lars Henrik Kristiansen, D.K. Mogstad, Paul Shimmings og Arne Follestad

Språk

norsk (bokmål)