Last ned som PDF

88 sider

1.37 MB

Forsiden av dokumentet Overvåkingsdesign og budsjett for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i overflatevann, fase 2

Evaluering

Overvåkingsdesign og budsjett for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i overflatevann, fase 2

EUs Rammedirektiv for Vann krever etablering av referanseverdier for alle økologiske kvalitetselementer i alle vanntyper og kategorier av overflatevann. Målet med prosjektet har vært å revidere forslaget til overvåkingsdesign for referanselokaliteter fra fase 1 prosjektet, ut fra nye statistiske analyser av hvor mange referanselokaliteter som er nødvendig for å skille referanseverdien fra moderat eller dårligere status for ulike kvalitetselementer i innsjøer, elver og kystområder. Rapporten inneholder oversikter over aktuelle referanselokaliteter/områder og budsjett for etablering av referanseverdier for alle kvalitetselementer i alle vanntyper i innsjøer, elver og kystområder, samt kostnadsmessige gevinster av nordisk samarbeid om etablering av referanseverdier i innsjøer og elver.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utførere

Norsk institutt for naturforskning og Norsk institutt for vannforskning

Forfattere

Anne Lyche Solheim, Ann-Kristin Schartau, Are Pedersen, Jannicke Moe, Ola Diserud, Eivind Oug, Thorbjørn Johnsen, Eva Skarbøvik, Robert Abelsen, Gunnar Halvorsen, Frode Olsgard, Brage Rygg, Frithjof Moy og Lars Erikstad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-577-4830-7