Last ned som PDF

50 sider

2.59 MB

Forsiden av dokumentet Investigation of concrete from Solsvik field station

Studie

Investigation of concrete from Solsvik field station 4 betongkjerner undersøkt etter 16 års neddykket eksponering

Studien har tatt for seg fire av betongene fra Solsvik prøvingsfelt, alle eksponert i 16 år i sjøvann. Betonger med 3 ulike bindemidler ble undersøkt: Portlandsement og 9 % silikastøv, sement med 20 % flygeaske og 4 % silikastøv, og sement med 30 % slagg og 5 % silikastøv, i tillegg til en betong med lettilslag. Hensikten var å undersøke hvordan ulike bindemidler og lettilslag påvirker kloridinntrengning. Det ble fokusert på faseendringer nær betongens overflate og endringer i fuktinnhold. De ulike bindemidlene har gitt omtrent likeverdig kloridinntrengning, mens betong med lettilslag har gitt noe høyere kloridkonsentrasjon nær overflaten men mindre inntrengningsdybde sammenlignet med de øvrige undersøkte betongene. En observasjon fra studien er at betongene ikke er fullt vannmettede på tross av 16 års neddykking.

Publisert

Forfattere

Klaartje De Weerdt, Mette Geiker og Denisa Orsakova

Språk

engelsk

Tema

Plan, bygg og eiendom