Last ned som PDF

26 sider

0.17 MB

Forsiden av dokumentet Bolig ved løslatelse?

Evaluering

Bolig ved løslatelse? underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune

Samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune blir ansett som både unik og en styrke for utviklingen av gode samarbeidsrelasjoner mellom de to aktørene. Gjennom å avtalefeste faste samarbeidsprosedyrer for å få bostedsløse innsatte i fengselet over i permanente boliger ved løslatelse, er det dannet et bra utgangspunkt for gode og effektive samhandlingsrelasjoner mellom instansene. I noen tilfeller samarbeider fengsel og kommune godt, i andre tilfeller mindre godt. Slik denne utredningen viser er det lite forutsigbarhet med hensyn til når samarbeidet fungerer godt eller mindre godt.

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Thomas Hugaas Molden og Berit Berg

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-14-03693-3