Last ned som PDF

58 sider

0.47 MB

Forsiden av dokumentet Begrenset viktighet - betydelig effekt

Evaluering

Begrenset viktighet - betydelig effekt evaluering av NCP-funksjonen for eContentplus

I forbindelse med Norges deltakelse i EU-programmet eContentplus (2005-08) ble det av NHD etablert et norsk kontaktpunkt (NCP). Kontaktpunkt-funksjonen ble ivaretatt av konsulentselskapet Teleplan AS. Ved avslutningen av programmet er det gjennomført en ekstern evaluering av kontaktpunktfunksjonen. Den overordnede målsettingen til kontaktpunktet var å bidra til økt norsk deltakelse i programmet gjennom å informere, bistå og mobilisere norske søkere i målgruppen for programmet. Resultatene er drøftet i forhold til kravspesifikasjonen for kontaktpunktet og erfaringer til kontaktpunkter i andre land. Aktivitetene kontaktpunktet iverksatte for å mobilisere målgruppen er drøftet med henblikk på å gi anbefalinger for hvordan kontaktpunkter for EU-programmer bør innrettes i fremtiden. Det argumenteres for at variasjoner i programmers målgruppe og behovet for faglig innhold i veiledningen er viktige momenter å ta hensyn til ved etablering av et kontaktpunkt.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utfører

Oxford Research AS

Forfattere

Harald Furre og André Flatnes

Språk

norsk (bokmål)