Last ned som PDF

26 sider

0.15 MB

Forsiden av dokumentet Områdesatsinger

Evaluering

Områdesatsinger måling av effekter

Områdesatsinger innen større byer innebærer et offentlig støttet arbeid for å forbedre levekårene i geografisk avgrensede deler av disse byene. Husbanken er en av de statlige etatene som nå har blitt sterkere involvert i slike områdesatsinger. Problemstillingen i notatet er spørsmålet om hvordan det kan etableres et system og et indikatorsett for å måle de samlede effektene av Husbankens engasjement i slike områdesatsinger.

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

Statistisk sentralbyrå

Språk

norsk (bokmål)