Last ned som PDF

204 sider

4.17 MB

Forsiden av dokumentet NVEs virksomhet for tilsyn med dammer

Evaluering

NVEs virksomhet for tilsyn med dammer Evaluering av tilsynet_x000D_

Evalueringens formål har vært å vurdere om NVEs tilsynsvirksomhet for damsikkerhet (heretter benevnt NVEs damtilsyn) har en ressursbruk og organisering som medfører en tilsiktet og hensiktsmessig ivaretagelse av NVE sine tilsynsoppgaver for dammer. Gjennomgangen av NVEs virksomhet for tilsyn med dammer (heretter kalt NVEs damtilsyn) viser at tilsynet generelt er organisert og finansiert på en hensiktsmessig måte for å ivareta NVE sine tilsynsoppgaver for dammer. Personell ved NVEs damtilsyn er lokalisert ved NVEs 5 regionkontorer samt en større gruppe ved hovedkontoret.

Publisert

Eier

Energidepartementet

Utfører

Norconsult

Språk

norsk

ISBN

9788241009358