Last ned som PDF

71 sider

1.38 MB

Forsiden av dokumentet Tilpasning av reintallet – konsekvenser og tiltak

Forhåndsutredning

Tilpasning av reintallet – konsekvenser og tiltak Rapport fra arbeidsgruppe opprettet i h.t. Reindriftsavtalen for 2012 - 2013

Det er fastsatt nye reintall for samtlige reinbeitedistrikt i Norge. For enkelte distrikt vil dette medføre at reineiere må finne inntektsgivende arbeid utenfor næringen. Dette vil få konsekvenser, ikke minst fordi de berørte ikke har annen kompetanse enn den reindriftsfaglige. Denne rapporten 1) kartlegger omfanget av utøvere som må slutte med reindrift, 2) kartlegge velferdsmessige og samfunnsmessige konsekvenser, 3) gi en oversikt over mulige tiltak innenfor det eksisterende virkemiddelapparatet som kan bidra til å redusere de negative konsekvensene, og 4) vurdere i hvilken grad eksisterende ordninger er tilpasset målgruppen og de mål som er satt for reindriftspolitikken.

Publisert

Eier

Landbruks- og matdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Mat, fiske og landbruk Arbeidsliv