Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Erfaringer fra KUP - råd til BKA

Evaluering

Erfaringer fra KUP - råd til BKA

Mange voksne mangler grunleggende ferdigheter i lesing/skriving/regning og IKT. Likevel er etterspørselen etter opplæring lav. På oppdrag for Programstyret i Kompetanseutviklingsprogrammet/Vox har ECON undersøkt noen opplæringstiltak innenfor dette området for å gi råd om hvordan økonomisk støtte til slik opplæring best kan utformes. Vårt viktigste råd er at det legges opp en strategi for å aktivisere medspillere på lokalplan til å ta et større ansvar for å motivere og informere om manglende ferdigheter samt muligheter for og nytteverdien av opplæring.

Publisert

Eier

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Utgiver

Vox, senter for læring i arbeidslivet

Utfører

Econ Pöyry

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7645-819-0