Evaluering

Building Blocks for Peace An Evaluation of the Training for Peace in Africa Programme

«Training for Peace in Africa» er et bistandsprogram som bistår internasjonale organisasjoner og nasjonale myndigheter i Afrika i å bygge opp kapasitet for fredsbevarende operasjoner i Afrika. Målet med evalueringen har vært å se i hvilken grad programmet er relevant og om det har hatt de ønskede effektene i sin fjerde periode (2010-2015).  Evalueringen skal bidra til en informert beslutning om programmets framtid. Programmet vil siden oppstart i 1995 fram til slutten på fjerde periode i 2015 ha brukt rundt 290 millioner kroner. «Training for Peace in Africa» administreres av Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Addis Abeba. Programmet har fem partnere og en samarbeidspartner. Noen av rapportens funn: Programmet er relevant. Det er store utfordringer i arbeidet med å bygge opp bærekraftig kapasitet for fredsbevarende operasjoner i Afrika. Training for Peace ønsker å bidra til dette arbeidet med å tilby politifolk og andre sivile opplæring for å gjøre dem bedre rustet til å delta i fredsbevarende operasjoner. Videre bidrar programmet med forskning og politikkutforming på feltet. Opplæringen har en effekt. Evalueringsteamet finner at opplæringen for politifolk har en effekt på politifolks evne til å fungere i fredsbevarende operasjoner.  Programmet får kritikk for å fokusere på aktiviteter framfor resultater. Programmet får blant annet kritikk for å ikke jobbe enda mer aktivt for å sikre at de rette personene får opplæring, og bidra til at de som får opplæring blir brukt i fredsbevarende operasjoner. Evalueringsteamet finner også at det er en oppfatning om at korrupsjon i forbindelse med utvelgelse til kursene kan spille en rolle for hvem som får opplæring.   Behov for en forbedring av det strategiske rammeverket. Evalueringsteamet mener at det er behov for en bedre beskrivelse av hvordan aktivitetene til partnerne skal bidra til resultater, og et strategisk valg av aktiviteter. Forskningen er relevant, men styrt av individuelle forskeres ønsker. Training for Peace har sannsynligvis vært viktig for politikkutvikling. Evalueringsteamet mener at Training for Peace programmet har vært viktig for politikkutvikling innen feltet fredsbevarende operasjoner. Programmet er godt kjent blant målgruppen, har tillit og blir ofte brukt. Det er imidlertid vanskelig å si noe konkret om effekten av politikkutformingen siden dette ikke har vært godt dokumentert av partnerne. Annex 1 er trykket med evalueringsrapporten, mens annex 2-6 kun er publisert elektronisk.

Publisert

Eier

Norad

Språk

engelsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788275487979