Last ned som PDF

144 sider

10.76 MB

Forsiden av dokumentet Kompetansevekst i spenning - norsk dokumentasjon rundt og norske erfaringar med Norad stipendprogram

Evaluering

Kompetansevekst i spenning - norsk dokumentasjon rundt og norske erfaringar med Norad stipendprogram

NORAD Stipendprogram gir støtte til utdanning til personar frå utviklingsland. Rapporten gjer eit oversyn over kva som har vore Stipendprogrammet sitt omfang, mål og verkemidlar i perioden 1960-2003. Den mest sentrale problemstillinga som er gjeve til dette oppdraget er å undersøka kva erfaringar sentrale aktørar i Noreg har med stipendiatverksemda, og då spesielt funn i forhold til kva som skjer med stipendiatane etter at studieopphaldet i Noreg er forbi.

Publisert

Eier

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Utgiver

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Forfattere

Renate Lunde og Kirsten Alsaker Kjerland

Språk

norsk (nynorsk)