Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av program for basiskompetanse(BKA)

Evaluering

Evaluering av program for basiskompetanse(BKA)

Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 2006 og skal støtte offentlige og private virksomheter som ønsker å gjennomføre grunnleggende opplæring i lesing, skriving, regning og/eller data for ansatte eller arbeidssøkere. Målet med følgeevalueringen var å samle og systematisere kunnskap og erfaringer fra programmet for å utvikle kvaliteten i programmet underveis, og for å skape et bedre grunnlag for å vurdere hvordan offentlige tilbud og finansieringsordninger på dette området bør utformes. Evalueringen har benyttet dokumentstudier, intervjuer og spørreundersøkelse som metoder.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

ECON analyse

Forfattere

Lisa Reiakvam, Helene Berg og Hege Johansen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7645-919-7