Last ned som PDF

1 sider

0.06 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av organisasjon, styring og ledelse

Evaluering

Evaluering av organisasjon, styring og ledelse

Sluttrapport fra evalueringen av organisering, styring og ledelse ved Høgskolen i Telemark. Styret for høgskolen tok initiativet til evalueringen, og evaluator skulle gi høgskolen klare råd med grunnlag i eksisterende utfordringer og overordnede mål, og med vekt på et framoverskuende perspektiv.

Publisert

Eier

Universitetet i Sørøst-Norge

Utfører

Agenda Kaupang

Forfattere

Otto Hauglin, Odd Helgesen og Elisabeth Ramstad Heggdal

Språk

norsk (bokmål)