Last ned som PDF

183 sider

3.78 MB

Forsiden av dokumentet Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler

Evaluering

Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler etterundersøkelse i 2004 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 2000

Undersøkelsen er en oppfølging av de bedrifter som var med i førundersøkelsen i 2001 og bygger på intervju av 807 virksomheter av forskjellig type og fra forskjellige bransjer. I etterundersøkelsen er det lagt vekt på følgende spørsmål: - hvilken betydning SND har for prosjektene - hvilke resultater det er av prosjektene - hvordan bedriftenes resultater påvirkes

Publisert

Eier

Innovasjon Norge

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Einar Lier Madsen og Bjørn Brastad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7321-512-1