Last ned som PDF

187 sider

4.9 MB

Forsiden av dokumentet Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler

Evaluering

Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2002

Denne rapporten viser hvordan den bedriftsrettede støtten fra SND har blitt utnyttet i 2002. Analysen bygger på spørreskjemaintervju med et representativt utvalg på i alt 1100 virksomheter, noe som utgjør rundt 16 prosent av SND-tilsagnene i 2002. I undersøkelsen er det lagt vekt på følgende spørsmål: - Hvordan virkemidlene fungerer i forhold til viktige mål for SNDs virksomhet - Hvilken betydning har SND-systemet for realisering av prosjektene - Hvordan er bedriftenes forventninger til resultatet av prosjektene Hva mener kundene om SND-systemet

Publisert

Eier

Innovasjon Norge

Utgiver

Innovasjon Norge

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Bjørn Brastad, Erlend Bullvåg, Einar Lier Madsen og Torgeir Øines

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7321-493-1