Last ned som PDF

205 sider

0.72 MB

Forsiden av dokumentet Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler

Evaluering

Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2001

Denne rapporten viser hvordan den bedriftsrettede støtten fra SND har blitt utnyttet i 2001. Analysen bygger på spørreskjemaintervju med et representativt utvalg på i alt 1187 virksomheter, noe som utgjør rundt 16 prosent av SND-tilsagnene i 2001. Undersøkelsen omfatter følgende virkemiddelordninger: - Lavrisikolån - Landsdekkende risikolån - distriktsrettede risikolån - Landsekkende utiklingstilskudd - Distriktsutviklingstilskudd - Etablererstipend - Offentlige- og industrielle forsknings og utviklingskontrakter - Grunnfinansieringslån til fiskeflåten - Lån til landbruket - Bygdeutviklingsmidler I undersøkelsen er det blitt lagt hovedvekt på å avklare følgende spørsmål: - Hvordan virkemidlene fungere i forhold til viktige mål for SNDs virksomhet - Hvilken betydning har SND-systemet for realisering av prosjektene - Hvordan er bedriftenes forventninger til resultatet av prosjektet - Hva mener kundene om SND systemet

Publisert

Eier

Innovasjon Norge

Utgiver

Innovasjon Norge

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Bjørn Brastad, Erlend Bullvåg og Einar Lien Madsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7321-461-3