Last ned som PDF

173 sider

0.61 MB

Forsiden av dokumentet Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler

Evaluering

Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2000

I denne rapporten vises hovedresultatene fra en undersøkelse blant næringsdrivende som har mottatt bedriftsrettet støtte fra SND i 2000. Analysen bygger på spørreskjemaintervju med et representativt utvalg på i alt 1209 virksomheter, noe som utgjør rundt 16 prosent av SND-tilsagnene i 2000. Undersøkelsen omfatter følgende ti virkemiddelordninger1: · Lavrisikolån (n=48) · Distriktsrettede risikolån (n=48) · Landsdekkende risikolån (n=136) · Landsdekkende utviklingstilskudd (n=61) · Distriktsutviklingtilskudd (n=207) · Etablererstipend (n=266) · Offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) (n=63) · Grunnfinasieringslån til fiskeflåten (n=77) · Lån til landbruket (n=118) · Bygdeutviklingsmidler (n=185) I undersøkelsen har det blitt lagt hovedvekt på å avklare følgende spørsmål: · Hvilken betydning har SND-systemet for realisering av prosjektene? · Hvordan er bedriftenes forventninger til resultatet av prosjektet? · Hva mener kundene om SND-systemet? I tillegg har det også blitt sett på hvordan virkemidlene fungerer i forhold til viktige mål.

Publisert

Eier

Innovasjon Norge

Utgiver

Innovasjon Norge

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Bjørn Brastad, Erlend Bullvåg og Einar Lien Madsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7321-442-7