Last ned som PDF

118 sider

14.55 MB

Forsiden av dokumentet Klima og transport

Statusrapport

Klima og transport Sluttrapport for FoU prosjektet

Dette er sluttrapporten for FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet har vært å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet som svar på endrede klimaforhold. Premissene for arbeidet var så langt det lot seg gjøre bestemt på grunnlag av hele etatens behov. I tillegg ble fagpersonene fra hele etaten tatt med på utforming og gjennomføring av prosjektet. Prosjektet har hatt fokus på: skred, flom- og erosjonssikring, tilstandsutvikling på vegnettet, vinterdrift og beredskap, samt datahåndtering på tvers av disse temaene. Rapporten oppsummerer prosjektets forslag til klimatilpasningstiltak, både de som ble gjennomført i løpet av prosjektet og forslag til videre arbeid i Statens vegvesen. Bakgrunn for arbeidet og rammene gitt av norsk klimapolitikk er beskrevet. Så gjennomgås temaene omfattet av det enkelte delprosjektet, med hovedkonklusjoner og referanser til prosjektrapporter. Det gis en oversikt over relatert arbeid som pågår etter avslutning av «Klima og transport».

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Gordana Petkovic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788278301241