Last ned som PDF

31 sider

2.25 MB

Forsiden av dokumentet 2017 - 2020 Rammeplan

Retningslinjer

2017 - 2020 Rammeplan for avkøyrsler med strekningsvis vurdering av haldning til byggegrenser for riks- og fylkesveg i Region vest

Rammeplanen er ei retningsline for Statens vegvesen og fylkeskommunane si sakshandsaming av saker knytt til avkøyrsler og byggegrenser.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Runa Aaland Eggum og Tore Bergundhaugen

Språk

norsk (nynorsk)

Tema

Transport og kommunikasjon