Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Evaluering

Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) ivaretakelse av spesielt verdifulle kulturlandskapsområder

Hovedfokus har vært å undersøke i hvilken grad SMIL-tilskuddene har miljøeffekter og bidrar til måloppnåelse som forventet eller forutsatt når det gjelder ivaretakelse av gammel kulturmark og biologisk mangfold i kulturlandskapet. De fleste av områdene som får SMIL-tiltksudd innenfor disse kategoriene samsvarer ikke så godt med de områdene som er registrert som verdifulle i Naturbasen. Samlet sett er det få tiltak som fokuserer på biologisk mangfold, og hensynet til biologisk mangfold kunne også styrkes innenfor kulturmarkstiltakene.

Publisert

Eier

Landbruksdirektoratet

Utgiver

Statens landbruksforvaltning

Utfører

Bioforsk

Forfattere

Lise Hatten og Ann Norderhaug

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-17-00462-2