Last ned som PDF

50 sider

1.7 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Evaluering

Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) ivaretakelse av spesielt verdifulle kulturlandskapsområder

Hovedfokus har vært å undersøke i hvilken grad SMIL-tilskuddene har miljøeffekter og bidrar til måloppnåelse som forventet eller forutsatt når det gjelder ivaretakelse av gammel kulturmark og biologisk mangfold i kulturlandskapet. De fleste av områdene som får SMIL-tiltksudd innenfor disse kategoriene samsvarer ikke så godt med de områdene som er registrert som verdifulle i Naturbasen. Samlet sett er det få tiltak som fokuserer på biologisk mangfold, og hensynet til biologisk mangfold kunne også styrkes innenfor kulturmarkstiltakene.

Publisert

Eier

Landbruksdirektoratet

Utgiver

Landbruksdirektoratet

Utfører

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Forfattere

Lise Hatten og Ann Norderhaug

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-17-00462-2