Last ned som PDF

40 sider

2.3 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet

Evaluering

Evaluering av ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet sluttrapport

Målet med evalueringen av ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet er å avdekke innen hvilke områder ordningen og praktiseringen av den fungerer tilfredsstillende, og hvilke områder hvor det eventuelt er rom for forbedringer. I sistnevnte tilfelle skal det også utarbeides forslag til konkrete tiltak som i tilfellet bør gjøres for å forbedre ordningen. I den første delen belyses praktiseringen og forvaltningen av ordningen. Dette innebærer at evaluator ser nærmere på om ordningen forvaltes på en effektiv og tilfredsstillende måte. I del to, undersøkes det hvorvidt ordningen når sine målsettinger om å bygge opp under et positivt Norges-bilde internasjonalt, profilere Norge i utlandet og spre informasjon om studie- og forskningsmuligheter i Norge. Videre gjøres det en vurdering av hvilke virkninger og effekter ordningen har, og om disse er i tråd med de ønskede og forventede effekter.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk (bokmål)