Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003

Evaluering

Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet

IA- avtalen er inngått for en fireårs periode fra 3. oktober 2001 til 31. desember 2005. Det er forutsatt at avtalen skal evalueres etter 2. kvartal 2003 basert på informasjon/ data for utviklingen til og med 2. kvartal 2003.

Publisert

Eiere

Finansdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Utførere

Finansdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)