Last ned som PDF

131 sider

2.06 MB

Forsiden av dokumentet Et helhetlig risikobasert tilsyn

Evaluering

Et helhetlig risikobasert tilsyn en evaluering av Petroleumstilsynet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) ønsket etter tre års drift å gjennomføre en bred evaluering av etaten for å kartlegge hvordan Petroleumstilsynet (Ptil) fungerte som tilsynsmyndighet og hvordan Ptil løste sine pålagte oppgaver og nådde sine mål. Evalueringen har et tilbakeskuende og et framtidsrettet perspektiv, og avdekker i hvilken grad tilsynet har oppfylt de krav og forventinger som er stilt i perioden 2004 - 2006 og på hvilken måte organisering, strategi og rolleforståelse har bidratt til måloppnåelsen. Rapporten gir kunnskap om i hvilken grad Ptil var rustet til å møte nye utfordringer.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utførere

Agenda Kaupang og Lloyd´s register EMAS

Språk

norsk (bokmål)