Last ned som PDF

72 sider

7.26 MB

Forsiden av dokumentet Dybdeanalyse av dødsulykker

Studie

Dybdeanalyse av dødsulykker UAG Region øst - 2014

Ulykkesanalysegruppen (UAG) har siden 2005 samlet inn bakgrunnsmateriale fra dødsulykker på vegnettet i Region øst. Alle dødsulykkene analyseres for å få en dypere forståelse av relevante årsaksforhold og skademekanismer. Deretter fremmes forslag til tiltak som skal redusere sannsynligheten for at tilsvarende ulykker skjer i fremtiden. Denne rapporten omhandler alle dødsulykker fra 2005-2014, med spesiell vekt på 2014, for fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Artemis Olavesen

Språk

norsk (bokmål)