Last ned som PDF

23 sider

0.43 MB

Forsiden av dokumentet Brukerundersøkelse Statens helsetilsyn : 4.-10. januar 2006 (uke 1-2)

Vedlegg

Evaluering

Brukerundersøkelse Statens helsetilsyn : 4.-10. januar 2006 (uke 1-2) oppsummeringsrapport

Formålet med undersøkelsen var å kartlegge målgruppens kunnskaper, synspunkter og vurderinger av Statens helsetilsyn, med fokus på deres kommunikasjon med sosial- og helsetjenesten rundt i landet. Informasjonen skulle brukes som innspill til Helsetilsynets videre strategiplanlegging, og til målretting og evt. forbedring av Helsetilsynets informasjonsvirksomhet. Undersøkelsen var en kvantitativ måling for å innhente informasjon på utvalgte området Helsetilsynet selv fant interessant. Representanter for målgruppen ble trukket tilfeldig fra forskjellige virksomhetstyper basert på en kvotering. Det ble avholdt ca 150 intervjuer per telefon i løpet av en to-ukers periode. Konklusjoner i rapporten viser uttalt kjennskap hos målgruppen til tilsynets rolle og arbeidsfordeling med andre etater. Undersøkelsen underbygger en anbefaling om mer utadrettet informasjonsvirksomhet.

Publisert

Eier

Statens helsetilsyn

Utfører

AC Nielsen AS

Forfatter

Jo Brun

Språk

norsk (bokmål)