Last ned som PDF

106 sider

1 MB

Forsiden av dokumentet Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008

Evaluering

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 rapport

Politidirektoratet har gjennomført en landsomfattende innbyggerundersøkelse om publikums oppfattelse av og holdninger til politiet. Undersøkelsen kartlegger publikums kontakt med politiet, deres inntrykk av kriminalitetsutviklingen og publikums utsatthet for kriminalitet. Politidirektoratet har gjennomført liknende undersøkelser for politiet i 2004 og 2006. Befolkningens tillit til politiet er stor. 8 av 10 innbyggere har tillit til politiet (83 prosent). • Politiet høster større tillit blant kvinner enn blant menn, større tillit blant eldre enn blant yngre og større tillit blant høyt utdannede enn blant lavt utdannede. • De som har vært i kontakt med politiet for å melde fra om noe, de som har vær i kontakt i forbindelse med en ulykke og de som har vært utsatt for en eller annen form for vold har lavere tillit til politiet. • Den gruppen som har størst tillit til politiet er kvinner med høy utdannelse som svarer at de ikke har vært utsatt for noen form for vold, mens tilliten til politiet er lavest blant menn som har vært utsatt for en eller annen form for vold. • Tilliten til politiet er størst i Asker og Bærum, Hedmark og Sør-Trøndelag politidistrikt, og minst i Agder, Østfinnmark og Vestfinnmark politidistrikt. • Tiliten til politiet er lavere blant unge med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn enn blant personer i samme aldersgruppe i den øvrige befolkningen (referansegruppen).

Publisert

Eier

Politidirektoratet

Utfører

Kantar Norge

Forfattere

Thomas Karterud og Roar Hind

Språk

norsk (bokmål)