Last ned som PDF

33 sider

3.38 MB

Forsiden av dokumentet Feltforsøk med polymermodifisert bindemiddel

Studie

Feltforsøk med polymermodifisert bindemiddel Varige veger 2011 - 2014

Denne rapporten handler om et feltforsøk på E18, Vestfold der et polymermodifisert bindemiddel ble brukt i slitelaget. Teststrekningene ble fulgt opp fra 2002 til 2010 med årlige spor- og jevnhetsmålinger. Dette feltforsøket har vist at slitelagsmaterialet Ab 16 med polymermodifisert bindemiddel har ca. 40 % mindre spor (90 – prosentil spordybde) enn Ab 16 uten modifisert bindemiddel. Denne forbedringen er vesentlig og viser at det nytter å bruke modifiserte bindemidler i slitelagsmaterialer. Resultatet fra feltforsøket tyder også på at piggdekkslitasje dominerer sporutviklingen og at bruken av polymermodifisert bindemiddel forbedrer motstanden mot slitasje. Dessuten viser resultatet at det er viktig å bruke tilslagsmaterialer av tilstrekkelig kvalitet også i masser med et modifisert bindemiddel.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Rabbira Garba Saba

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon