Last ned som PDF

281 sider

2.38 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av samelovens språkregler

Vedlegg

Evaluering

Evaluering av samelovens språkregler sámelága giellanjuolggadusaid evalueren

Nordisk samisk institutt har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet gjennomført en evaluering av samelovens språkregler. I evalueringsprosjektet ønsker departementet å få belyst og evaluert blant annet følgende problemstillinger: • Vurdere kommunale, fylkeskommunale og statlige etaters bruk av samisk språk. • Vurdere hvordan lovens språkregler har fungert i forhold til enkeltpersoner, og om de har bidratt til å gjøre samisk til et bruksspråk i møte med forvaltningen på linje med norsk. • Vurdere de rettslige konsekvensene av at lovens forvaltningsområde vil bli utvidet til å omfatte flere samiske språkgrupper, og påpeke behov for endringer eller presiseringer i loven som følge av dette. • Vurdere hvorvidt samelovens språkregler ivaretar nasjonale forpliktelser, særlig minoritetsspråkpakten. • Identifisere og dokumentere områder der loven har fungert etter sin hensikt. Rapporten ser nærmere på om samelovens språkregler er fulgt opp på en adekvat måte, og peker på områder der det er behov for mer kunnskap. Rapporten er tilgjengelig på norsk og samisk.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og kirkedepartementet

Utfører

Sámi allaskuvla Samisk høgskole

Forfattere

Svanhild Andersen og Johan Strömgren

Språk

norsk (bokmål)