Last ned som PDF

89 sider

7.27 MB

Forsiden av dokumentet Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Kartlegging

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging

Det har over tid gradvis oppstått et betydelig forfall på fylkesvegnettet, sett i forhold til anbefalt standard for drift og vedlikehold. Statens vegvesen har i samråd med fylkeskommunene foretatt en kartlegging av hva det vil koste å fjerne forfallet og gjøre tilhørende nødvendige oppgraderinger på fylkesvegnettet. Kartleggingen omfatter ikke identifisering, vurdering eller prioritering av strategier for å fjerne forfallet. Kartleggingen omfatter ikke kostnader for å rette opp manglende generell vegstandard (kurvatur, stigning, vegbredde etc.). Kartleggingen viser at det vil koste om lag 45 - 75 mrd kroner å fjerne forfallet på fylkesvegnettet. Av dette knytter om lag 35 pst seg til vegoverbygningen (vegfundament og vegdekker), om lag 24 pst. til tunneler, om lag 17 pst. til bruer og ferjekaier, om lag 14 pst. til vegutstyr og miljøtiltak og om lag 11 pst til drens- og avløpsanlegg.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Even K. Sund

Språk

norsk (bokmål)