Last ned som PDF

67 sider

5.02 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Senter for statlig økonomistyring

Evaluering

Evaluering av Senter for statlig økonomistyring

Evalueringen gir en vurdering av i hvilken grad Senter for statlig økonomistyring (SSØ) har bidratt til å styrke den statlige økonomistyringen og forbedret ressursutnyttelsen inne sitt område etter snaut tre driftsår. Rapporten konkluderer med at SSØ har i begrenset grad realisert forventningene som lå til grunn for opprettelsen av virksomheten. Rapporten peker på at årsaken er trolig for en stor del uforutsette problemer knyttet til ett konkret prosjekt. Når disse problemene er overkommet, ligger forholdene godt til rette for i større grad å realisere ambisjonene. Sentrale suksessfaktorer er trolig å legge til rette for økte synergier mellom forvaltnings- og kundevirksomheten, tydelige valg mellom prising eller økt standardisering, samt at eier bidrar aktivt til utvikling av alle deler av virksomheten.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)