Last ned som PDF

16 sider

1.15 MB

Forsiden av dokumentet Laserscanning av sprøytebetongtykkelse i tunnel

Kartlegging

Laserscanning av sprøytebetongtykkelse i tunnel

Rapporten omhandler et FoU-prosjekt gjennomført i Runehamar testtunnel våren 2009. Hensikten med prosjektet var å undersøke om høyoppløselig laserscanning kan benyttes som metode for å kontrollere sprøytebetongtykkelse i tunnel. Tykkelseskontroll er utført med lasermåling før og etter påføring av sprøytebetong, samt ved utboring av kjerneprøver. På grunn av at målingene ble gjort i et område som allerede var dekket av gammel sprøytebetong, har ikke prosjektet lykkes i å produsere de ønskede resultatene. Det anbefales derfor å gjøre et nytt forsøk basert på et testoppsett skissert i denne rapporten. Resultatene antyder imidlertid at oppløsningen på lasermålingene er av begrenset betydning ved beregning av gjennomsnittstykkelse og volum av sprøytebetongen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk