Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Spørsmål til Skole-Norge høsten 2014

Studie

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2014 Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere

Siden 2009 har NIFU gjennomført halvårlige spørreundersøkelser om ulike temaer blant skoler og skoleeiere på vegne av Utdanningsdirektoratet. Høstens undersøkelsen var den ellevte i rekken. Hver undersøkelse er dokumentert med en egen rapport med tittelen «Spørsmål til Skole-Norge». Feltarbeidsperioden for undersøkelsen høsten 2014 var fra 30. september til 14. november. Undersøkelsen har fire målgrupper, nemlig grunnskoler, videregående skoler, kommuner og fylkeskommuner. Spørsmålene i undersøkelsen kan deles inn i ti temaer, hvorav åtte har fått hvert sitt kapittel i denne rapporten.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NIFU

Forfattere

Cay Gjerustad, Erica Waagene og Kari Vea Salvanes

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788232700721

Tema

utdanning og forskning