Last ned som PDF

44 sider

1.78 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus

Vedlegg

Kartlegging

Kartlegging av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus

Som ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan er de regionale helseforetakene av Helse- og omsorgsdepartementet bedt om å kartlegge akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet ved mindre lokalsykehus. For å få frem kunnskap om dette ble det opprettet en interregional arbeidsgruppe under ledelse av Helse Midt.-Norge RHF.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Henrik A. Sandbu mfl

Språk

norsk