Last ned som PDF

97 sider

6.71 MB

Forsiden av dokumentet Samfunnsøkonomiske kostnader av eksamen og obligatoriske
statlige prøver

Evaluering

Samfunnsøkonomiske kostnader av eksamen og obligatoriske statlige prøver Analyse basert på en landsomfattende spørreundersøkelse

Vi beregner den samfunnsøkonomiske kostnaden av å avholde eksamen og obligatoriske statlige prøver, og vurderer økonomiske og administrative konsekvenser av mulige endringer i eksamensordningen. Eksamener har en samfunnsøkonomisk kostnad på 2,1 milliarder kroner og obligatoriske statlige prøver summerer seg til 560 millioner. Tallene inkluderer såkalt skattefinansieringskostnad, dvs. de samfunnsøkonomiske kostnadene ved å finansiere disse utgiftene over offentlige budsjetter. Regnet per eksamen og prøve er fag- og svenneprøve og praktisk eksamen de klart dyreste, og koster rundt 15 000 kroner per avlagt eksamen. Kartleggingsprøver er billigst og koster drøye 500 kroner per avlagt prøve. Noen av endringene i eksamensordningen ser ut til å innebære økt offentlige kostnad, mens andre gir lavere kostnad.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Vista Analyse AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788281264946