Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av musikkutstyrsordningen

Evaluering

Evaluering av musikkutstyrsordningen

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Kulturdepartementet evaluert Musikkutstyrsordningen. Vi og de aller fleste aktørene vi har intervjuet mener at Musikkutstyrsordningen (MUO) oppfyller sitt mål og forvaltes godt. Også brukerne er svært positive til forvaltningen. Det er behov for å utvide ordningen til sjangre som ikke dekkes i dag, men aktørene mener dette må følges opp av økte rammer. Nesten alle organisasjonene for brukerne av MUO foretrekker at MUO fortsetter som en selvstendig organisasjon. Alternativet er å legge ordningen under Norsk musikkråd. Vi anbefaler at MUO videreføres som selvstendig organisasjon også etter utvidelse til alle sjangre.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kulturdepartementet

Utfører

PROBA Samfunnsanalyse

Forfatter

Audun Gleinsvik mfl

Språk

norsk