Last ned som PDF

36 sider

4.62 MB

Forsiden av dokumentet PISA 2018

Kartlegging

PISA 2018 Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag

PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal undersøkelse av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. I tillegg til en faglig prøve svarer elevene på spørsmål om blant annet holdninger og oppfatninger om undervisningen og læringsmiljøet ved skolen. PISA gjennomføres hvert tredje år og ble første gang gjennomført i 2000. Lesing er hovedområde i PISA 2018 og var det også i 2000 og 2009. Det er derfor i denne rapporten lagt mest vekt på å sammenlikne resultater i lesing mellom disse tre årene, i tillegg til 2015.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Fredrik Jensen, Andreas Pettersen, Tove S. Frønes, Marit Kjærnsli, Anubha Rohatgi, Anna Eriksen og Eva K. Narvhus

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788215037356

Tema

utdanning og forskning